Lista Monumentelor Istorice din Municipiul Buzău (Actualizare 2022)

 

Lista Monumentelor Istorice

Municipiul Buzău

(Actualizare 2022)

 

Introducere:

    Acesta este un proiect mai lung dedicat Orașului Buzău și istoriei lui, proiect pe care îl voi completa în timp cu poze, descrieri, o istorie a orașului și alte informații. Este un proiect început cu unul din prietenii mei, un om care își iubeste și respectă orașul, Daniel Tănase, un fotograf talentat.

    Voi începe cu o inventariere a monumentelor istorice din Municipiul Buzău după ultima consolidare iar pe parcurs voi adauga restul.

 

Capitolul I

1 BZ-I-s-B-02189 Situl arheologic din parcul Crâng municipiul BUZĂU "Parcul Crâng"

2 BZ-I-m-B-02189.01 Aşezare municipiul BUZĂU "Parcul Crâng", 0,4 km SV de castelul de apă sec. VI-VII, Epoca medievală timpurie, Cultura Ipoteşti-Cândeşti

3 BZ-I-m-B-02189.02 Necropolă municipiul BUZĂU "Parcul Crâng", între sere şi Obelisc mil. III-II, Epoca bronzului mijlociu, Cultura Monteoru

4 BZ-I-m-B-02189.03 Aşezare municipiul BUZĂU "Parcul Crâng", zona sere Obelisc,spre poarta mare a Crângului mil. IV, Eneolitic, Cultura Gumelniţa

5 BZ-I-s-B-02190 Situl arheologic de la Buzău municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud

6 BZ-I-m-B-02190.01 Aşezare municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud sec. XVII-XVIII, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov

7 BZ-I-m-B-02190.02 Necropolă municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud sec. XVII-XVIII

8 BZ-I-m-B-02190.03 Aşezare municipiul BUZĂU La cca 1 km SE de Cimitirul evreiesc, spre Pădurea Frasinu; cca 2 km S de staţia Buzău Sud sec. IV-V p. Chr., Epoca migraţiilor târzie

9 BZ-I-s-B-02191 Situl arheologic de la Buzău, punct "Dispensar" municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte

10 BZ-I-m-B-02191.01 Aşezare municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. XVI-XVIII

11 BZ-I-m-B-02191.02 Necropolă municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. XVI-XVIII

12 BZ-I-m-B-02191.03 Aşezare municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor

13 BZ-I-m-B-02191.04 Necropolă municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor

14 BZ-I-m-B-02191.05 Aşezare municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3 până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. III-I a. Chr., Latene, Cultura geto-dacică

15 BZ-I-m-B-02191.06 Necropolă municipiul BUZĂU Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de Arte sec. III-I a. Chr., Latene, Cultura geto-dacică


Capitolul II

495 BZ-II-m-B-02312 Podul de cale ferată peste râul Buzău municipiul BUZĂU La cca 1,5 km de municipiul Buzău 1872

496 BZ-II-a-B-02347 Ansamblul conacului Marghiloman municipiul BUZĂU Ansamblu delimitat de "zidul lui Marghiloman", construcţie desfăşurată pe străzile: Luceafărului (din dreptul imobilului cu nr. 33C), Horticolei, fosta stradă a Florilor, parţial pe partea dreaptă a străzii Plantelor (de la imobilul cu nr. 6 până la intrarea în Complexul de servicii pentru persoane vârstnice), tot parţial pe partea stângă a străzii Plantelor (cu începere de la limita imobilului cu nr. 2), apoi continuat în unghi drept, în stânga, paralel cu fostele grajduri, până în apropierea cartierului Dorobanţi extindere; în partea de nord-vest de strada care separă ansamblul Conacului Marghiloman de cartierul Dorobanţi extindere sec. XIX

497 BZ-II-m-B-02347.01 Vila Albatros municipiul BUZĂU în incinta Ansamblului conacului Marghiloman sec. XIX

498 BZ-II-m-B-02347.02 Clădiri anexe municipiul BUZĂU în incinta Ansamblului conacului Marghiloman, str. Plantelor nr. 8A sec. XIX

499 BZ-II-m-B-02313 Fosta uzină electrică municipiul BUZĂU Str. Averescu, Mareşal 3 1926

500 BZ-II-a-A-02321 Ansamblul bisericii "Naşterea Maicii Domnului" municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1649

501 BZ-II-m-A-02321.01 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" - Neguţători municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1649

502 BZ-II-m-A-02321.02 Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1837

503 BZ-II-m-B-02314 Hotel Coroana municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 1 1926-1928

504 BZ-II-m-A-02315 Tribunalul judeţean municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 8 1908-1912

505 BZ-II-m-B-02316 Şcoala generală nr. 1 municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 28 1896

506 BZ-II-m-B-20957 Fostul Spital I.C. Brătianu municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 40 sf. sec. XIX

507 BZ-II-m-B-02317 Muzeul Judeţean Buzău municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 50 1931-1937

508 BZ-II-m-B-02318 Casă municipiul BUZĂU Str. Bistriţei 7 sf. sec. XIX

509 BZ-II-m-A-02319 Biserica "Buna Vestire" municipiul BUZĂU Str. Bistriţei 53 sec. XVI

510 BZ-II-a-A-02320 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - Broşteni municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1709

511 BZ-II-m-A-02320.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Broşteni municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1709

512 BZ-II-m-A-02320.02 Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1914

513 BZ-II-a-B-02322 Ansamblul "Str. Cuza Vodă" municipiul BUZĂU Str. Cuza Vodă sec. XIX

514 BZ-II-a-A-02324 Ansamblul Episcopiei Buzăului municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVII-XIX

515 BZ-II-m-A-02324.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1649, sec. XVII

516 BZ-II-m-A-02324.02 Paraclis municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1841

517 BZ-II-m-A-02324.03 Palatul Episcopal municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1709, sec. XVII, sec. XX

518 BZ-II-m-A-02324.04 Seminarul vechi municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1838

519 BZ-II-m-A-02324.05 Cancelarie municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1819-1839

520 BZ-II-m-A-02324.06 Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVIII-XIX 521 BZ-II-m-A-02324.07 Zid de incintă municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVIII-XIX

522 BZ-II-m-B-02327 Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 14 sf. sec. XIX

523 BZ-II-m-B-02328 Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 15 cca. 1900

524 BZ-II-m-B-02329 Grădiniţa nr. 6 municipiul BUZĂU Bd. Gării 19 1915

525 BZ-II-m-B-02330 Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 21 1896

526 BZ-II-m-B-02326 Colegiul Naţional "B.P. Hasdeu" municipiul BUZĂU Str. Gării 1 1886-1889 527 BZ-II-m-B-02331 Casă municipiul BUZĂU Str. Griviţei 1 sf. sec. XIX

528 BZ-II-m-B-02332 Casă municipiul BUZĂU Str. Griviţei 9 sf. sec. XIX

529 BZ-II-m-B-02333 Liceul Pedagogic "Spiru Haret" municipiul BUZĂU Str. Haret Spiru 6 1925

530 BZ-II-m-B-02334 Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" municipiul BUZĂU Str. Independenţei 22 1925-1931

531 BZ-II-m-B-02335 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul BUZĂU Str. Leului 12, Cartier Dorobanţi 1 1826

532 BZ-II-a-B-02336 Ansamblul "Str. Alexandru Marghiloman" municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru, între str. Cuza Vodă şi str. Tăbăcari sec. XIX

533 BZ-II-m-B-02337 Han municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 2 sec. XIX

534 BZ-II-m-B-02338 Han municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 15-17 sec. XIX

535 BZ-II-m-B-02339 Templul comunităţii evreieşti municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 29 sec. XIX

536 BZ-II-m-B-02340 Casa Seceleanu, azi Inspectoratul şcolar judeţean Buzău municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 30 1890

537 BZ-II-a-B-02341 Ansamblul "Str. Ostrovului" municipiul BUZĂU Str. Ostrovului, între str. Unirii şi str. Independenţei sec. XIX

538 BZ-II-m-B-20459 Biserica "Sf. Îngeri" municipiul BUZĂU Str. Ostrovului 10 1619

539 BZ-II-m-B-02343 Casă municipiul BUZĂU Str. Ostrovului 29 1912

540 BZ-II-m-B-02344 Casă municipiul BUZĂU Str. Panduri 3 înc. sec. XX

541 BZ-II-m-B-02345 Casă municipiul BUZĂU Str. Panduri 9 1912

542 BZ-II-m-B-02346 Casă municipiul BUZĂU Str. Patriei 78 sec. XIX

543 BZ-II-m-B-02348 Spitalul Gârlaşi (clădirea veche) municipiul BUZĂU Str. Plevnei 26 sec. XVIII, ref., 1905-1907

544 BZ-II-m-B-02349 Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" municipiul BUZĂU Str. Primăverii 3 1780

545 BZ-II-m-A-02350 Casă, azi Colecţia de etnografie şi artă populară a Muzeului Buzău municipiul BUZĂU Str. Războieni 8 sec. XVIII

546 BZ-II-m-A-02351 Biblioteca judeţeană "Vasile Voiculescu" municipiul BUZĂU Str. Unirii 140 1914

547 BZ-II-m-A-02323 Primăria municipiului Buzău municipiul BUZĂU Str. Unirii 163 1899-1903


Capitolul III

823 BZ-IV-a-B-02504 Monumentul funerar al fostului primar Petre Stănescu municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava 1958-1976

824 BZ-IV-m-B- 02504.01 Statuia "Rugăciune" municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava sec. XX

825 BZ-IV-m-B-02505 Monumentul funerar Nicolae Seceleanu municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava 1911

826 BZ-IV-m-B-02506 Statuia compozitorului George Enescu municipiul BUZĂU Parcul Tineretului 1974

827 BZ-IV-m-B-02507 Monumentul "Răscoala ţăranilor din 1907" municipiul BUZĂU Piaţa Dacia 1967

828 BZ-IV-m-B-02508 Bustul lui B.P. Haşdeu municipiul BUZĂU Bd. Gării 1, în faţa liceului 1958

829 BZ-IV-m-B-02509 Restaurantul lui I.L. Caragiale municipiul BUZĂU Piaţa Gării 2 1894-1895

830 BZ-IV-m-B-02510 Casa Hortensia Papadat-Bengescu municipiul BUZĂU Str. Independenţei 53 1900

831 BZ-IV-m-B-02511 Crucea conacului Marghiloman municipiul BUZĂU Str. Luceafărului, în incinta ansamblului conacului Marghiloman, la cca. 60 m de lac şi 20 m de zidul lui Marghiloman 1777 

832 BZ-IV-m-B-02512 Casa Săraru municipiul BUZĂU Str. Plevnei 1 1930 

833 BZ-IV-m-B-02513 Casa Vladimir Maximilian şi Nicolae Leonard municipiul BUZĂU Str. Tenor Leonard 2 sf. sec. XIX 

834 BZ-IV-m-B-02514 Casa pictorului Ion Andreescu municipiul BUZĂU Str. Vladimirescu Tudor 23 mijl. sec. XIX


Comentarii