Comuna Pârscov - Ținutul dacilor lui Decebal


Comuna Pârscov 

Ținutul dacilor lui Decebal

    Pârscovul/Pîrscov este o comună pe malul râului Buzău pe dealurile blânde ale subcarparților de curbură. Este străbătut de DJ 203L și de calea ferată Buzău – Nehoiașu operată acum privat. Satul Pârscov este satul bunicilor mei paterni unde s-au stabilit prin anii 60 și care a fost ținutul de basm al copilăriei mele. Un ținut al pomilor fructiferi, al viilor și al crescătorilor de animale. Agricultura este una din preocupările locuitorilor dar nu putem spune că este una de succes ci mai degrabă o agricultură de subzistență, cultura principală fiind porumbul, ca și sursă de hrană pentru animale. 
    Istoria antică a locurilor ne duce până in epoca fierului, în satul Bădila fiind găsite urmele unei așezări din epoca timpurie a fierului 1200 – 500 î.e.n. 
    Mai departe în satul Pârscov găsim urme ale așezărilor din epoca bronzului așa numita Cultură Monteoru. 
Înaintăm și găsim ruinele unei Cetăți Dacice în comuna Pârscov în satul Târcov, cetate ce datează din perioada lui Decebal și care se crede că ar fi avut rolul să pazească trecătoarea spre Transilvania. 
    Traversăm timpul și găsim și urme ale unei așezări din timpul marilor migrații sec II-IV e.n. în satul Bădila. 
Primele documente scriptice sunt cele emise de Neagoe Voevod Basarab în anul 1519 prin care întărește apartenența boierului Tetiu asupra satelor din zonă. 
    Putem mentiona aici că pe teritoriul comunei a fost găsit și un tezaur cu monede din aur din secolul V e.n precum și o secure de bronz de tip Tufălău. 
    Din perioada evului mediu zona a fost cunoscută ca „Athosul românesc de la Curbura Carpaţilor“ deoarece istoria locului a fost împletită cu istoria monahală. Aici în această zonă până și moșierii erau preoți. Sunt atestate documentar multe biserici, mânăstiri și schituri din care acum se mai păstrează foarte puține. După ce boierul Ioniță a vândut moșia Episcopiei Buzăului, îi urmează boierul Cândescu care vinde moșia din satul Bădila tot episcopiei cu condiția clădirii unei mânăstiri. Mânăstirea se realizează dar capată un nume ”rău” , ” Blestematele”, căci episcopul Chesarie venind în control găsește măicuțele cu copii mici și le blesteamă. 
    Pârscovenii încep să își piardă pământurile în favoarea episcopiei și devin clăcași. Exceptie fac o parte din sătenii din Robești și Bădila care aveau teren pe lângă râul Buzău spre centru satului. Ei sunt reținuți documentar drept ”Ghiculeștii”
Comuna are și o puternică viață culturală, fiind zona de origine a scriitorului și poetului Vasile Voiculescu în cinstea căruia sunt organizate periodic manifestări literare și chiar o școală de pictură. 


Să trecem la telegrama turistică. De ce să vizităm Comuna Pârscov?Motive:

 1.Cetatea Dacică din satul Târcov - zona numită de localnici ”Piatra cu lilieci”. Se poate vizita doar organizat cu ghid de la Muzeul Județean deoarece este încă șantier arheologic:

2. Casa memorială Vasile Voiculescu - situată în centrul satului Pârscov, este secție exterioară a Muzeului Județean Buzău și are program de vizitare. Vă ajută să înțelegeți zona mai bine și atmosfera din care a izvorât proza fantastică a autorului.
De la Andrei Stroe - Operă proprie, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3613555 :3.Biserica „Sfântul Nicolae” din Parohia „Lunca Frumoasă”, Protoieria Pârscov datând din 1884 pictată de Gheorghe Nicoleanu.


4.Satul Bădila întemeiat de Nan Bădilă unde pe lângă cele două situri arheologice menționate deja, găsiți minitrovanți pe malul râului și  ”Sarea lui Buzău” și o rezervație o geologică de 40 blocuri de calcar „Brecia sării” , o formație din jurasic superior la granița cu comuna Viperești.
Pârscov -sat Bădila – Valea Buzăului – Dealul Ursoaia, Botanu, Ciolanu-râul Buzău – Odăile (lac) – stânci de calcar „Sarea lui Buzau” (cam ăsta ar fi un traseu aproximativ)

5. Biserica Runcu - 1870 (Runcu din latinescul runcus - zmeură) o mică biserică de lemn cu un aer de schit situată în cătunul Runcu unde găsiți la vest de sat și ”Crucea de la Runci” datată din anul 1793.
https://www.centruturisticmagurabuzau.ro:


6.Râul Buzău ce aici în Pârscov primește un afluent râul Bălăneasa pe care localnicii îl numesc Sărățel. El la origine are apă dulce dar străbate dealuri cu depozite de sare. În satul Pârscov există locuri foarte bune de pescuit și chiar o plajă generoasă. Râul este bogat în pește aici putând fi pescuite diferite specii de pești cum ar fi mreana, carasul, oblețul, cleanul, bibanul, câte o moacă, rar un șalau sau un păstrăv de munte. Se poate practica și raftingul pe acest râu.


7.Livezile. Este o zonă cu o puternică tradiție în pomicultură fiecare gospodărie are o mică livadă. Există și livezi mai mari. Aici funcționa pe vremuri o fabrică de gemuri și compoturi de fructe. Este încă faimoasă țuica de Pârscov datorită popularității livezilor de pruni din zonă.


8.Viața Culturală . Comuna are o viață culturală vie. Se organizează întruniri, cercuri literare, școli de pictură și poezie. Credeți sau nu comuna are și o revistă sătească de știință și cultură. De când nu ați mai auzit de așa ceva? Revista se numește Întrezăriri. Colectivul redacțional chiar o tipăresc pe langă publicare pe internet. Aici sătenii își publică lucrări, poezii și articole :  https://intrezaririrevista.wordpress.com
În final dedic satului copilăriei mele următoarele versuri naive:

Revedere

Mă plimb prin pădure,
Dar tu eşti departe
Al meu gând este singur,
Tânjește deoparte

Timpul trece încetişor,
Nu mai există mâine
Şi-aproape că-mi pare,
Că orizontul dispare

Peste ani şi ani de zile
Când ne vom regăsi
Se pune întrebarea:
Aceeaşi noi vom fi ?

Comentarii

Trimiteți un comentariu